SPF - KI

SPF - KI station

Varkens KI Totaal is in het begin van 2005 gestart met een nieuw SPF – KI station, als één van de eersten in Nederland. Een station vrij van de meest bekende specifieke varkens ziektekiemen.

Inmiddels hebben we ervaring opgebouwd, de SPF status is onveranderd gebleven. Maandelijks worden er bloedmonsters genomen en aan de hand van die monitoring zijn we nog steeds vrij van de belangrijkste varkensziekten. Discipline en consequent zijn is een must voor de instandhouding van een hoge SPF. Aanlevering van SPF-fokmateriaal kan alleen vanuit SPF-locaties in het buitenland.

Wilt u meer weten over onze ervaring met SPF? Neem eens contact met ons op. Velen hebben ons reeds uitgenodigd voor kennisoverdracht over dit onderwerp. De markt is in beweging als het om SPF gaat. Van varkenshouderijbedrijven welke een hoge gezondheidsstatus bezitten is aangetoond dat er onder dergelijke condities gehouden varkens ongekende resultaten behalen.